Pregunta resposta

 • Enviada: 5/3/2015
 • per: CREU AGUSTINA VIVAS
 • Presentada: 8/4/2015
 • Estat: Contestada
 • Arxivat en: Programa municipals 2015
 • Comparteix:

Programa municipal 2015?

Hi ha un desequilibri en els ingressos dels municipis. Així, municipis que tenen molta industria en el seu municipi o altres fons d'ingressos com l'aeroport del Prat de Llobregat contrasten amb municipis "pobres" , sense ingressos com el municipi de Salt.
Hi ha algú mecanisme compensatori ?. Es podria valorar la creació d'aquest mecanisme ?
Si hi ha un llistat de municipis "pobres" es pot fer servir aquest llistat per fer aquesta compensació. Quin organisme elaborar aquesta llista i amb quin criteri ? El primer més pobre és Ciutat Badia i el segon és Salt... és cert ?


 • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 8/4/2015 en nom de CREU AGUSTINA VIVAS


 • Resposta directa d'ICV-EUiA:
  Benvolguda Creu Agustina,
  Catalunya es caracteritza per un mapa municipal molt heterogeni i que comporta junt a la riquesa dels mateixos certa complexitat d'autosuficiència de recursos per desenvolupar les seves competències pròpies.
  Aquesta situació d'insuficiència financera ve agreujada per un sistema financer injust amb el món local, tant en la participació dels tributs de l'Estat espanyol com de la Generalitat de Catalunya, com en la pròpia llei de finances locals que no ha estat mai modificada tot i les continues reivindicacions pel conjunt del municipalisme català. Aquesta nova llei de finançament junt amb una nova Llei de govern local hauria de resoldre les insuficiències en els tres aspectes (competencials, organitzatius i financers) del món local.
  Ben cert que aquestes reformes haurien de precisar els mecanismes corresponents específics per garantir la suficiència financera de base fiscal que alguns municipis tenen donades les seves característiques de territori i capacitat productiva o per suportar infraestructures de caràcter territorial o nacional. Entre aquests, efectivament s'hi troben Salt i Badia del Vallès per motius diferents i que en aquests moments, amb certes insuficiències ja reben (mitjançant formules polinòmiques que consideren l'IBI propi i l'IBI de referència pel seu tram de població de la mitjana catalana, amb nombre d'habitants i l'esforç fiscal entre d'altres paràmetres) unes aportacions anuals per subsanar aquesta insuficiència de base fiscal que comporten dèficits estructurals permanents del seu pressupost a partir de la pròpia generació d'ingressos.
  Per ICV, aquestes compensacions individualitzades i reconegudes en la pròpia legislació, com hem dit, haurien de ser superades per una nova llei de finances locals i per un nou marc de cooperació i mancomunació de municipis, més enllà de la sempre debatuda i mai concretada mesures d'agregacions o fusions voluntàries de municipis.
  En definitiva, ens cal que el Parlament de Catalunya aprovi una nova Llei municipal Catalana que integri el marc competencial, organitzatiu i financer del govern local i superar els greuges actuals cronificats en el sistema financer i competencial del món local.

comments powered by Disqus