Pregunta presentada

  • Enviada: 29/10/2014
  • per: Enric Vila
  • Presentada: 30/10/2014
  • Estat: Enregistrada
  • Arxivat en: Programa municipals 2015
  • Comparteix:

Consultes ciutadanes?

Realització de consultes ciutadanes municipals impulsades per la mateixa ciutadania. Cal obrir vies que permetin a la ciutadania plantejar temes de debat als polítics, per demanar-los que es pronunciïn i, fins i tot, que prenguin una decisió.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 30/10/2014 en nom de Enric Vila

comments powered by Disqus