Pregunta presentada

  • Enviada: 29/10/2014
  • per: José Manuel Rodillo
  • Presentada: 30/10/2014
  • Estat: Enregistrada
  • Arxivat en: Programa municipals 2015
  • Comparteix:

Facilitar l’accés a la cultura perquè la cultura assegura una ciutadania lliure i crítica?

Crec que cal apostar per la cultura de proximitat per garantir que totes les persones que viuen al municipi tinguin les mateixes possibilitats d’accedir a la cultura i d’aquesta forma tenir elements d’anàlisi critica de la realitat que els envolta. Polítiques d’extensió de la cultura a tot el municipi, incorporant centres cívics, centres culturals i tots els agents a la política cultural del municipi.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 30/10/2014 en nom de José Manuel Rodillo

comments powered by Disqus