Pregunta pendent de presentar

  • Enviada: 9/12/2013
  • per: Blanca Port
  • Estat: Aprovada
  • Arxivat en: Salut
  • Comparteix:

Tema relacionat amb CatSalut?

Amb data de 2 de gener de 2013 es va ampliar el nivell de cobertura Programes d’interès sanitari amb la següent cartera de serveis associada ( marcats amb * l’ampliació)

• Si us assignem aquesta cobertura, la xarxa sanitària pública us assegura només les prestacions dels programes sanitaris d'interès per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l´atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut incloses les vacunacions*; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa de seguiment de l’embaràs i els cribratges relacionats*; la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament.

Majoritariament tenen assignat aquest nivell de cobertura les persones que estan afiliades a les entitats Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), Mutualitat General Judicial (MUGEJU) o Institut Social de les Forces Armades (ISFAS) i que escullen rebre l'atenció sanitària en els centres sanitaris privats.

+ info: http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=45c7422b67afb310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=45c7422b67afb310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La meva pregunta és la següent com és possible que mentre estan retallant prestacions i professionals al servei públic de salut es permeten que persones que lliurament han decidit rebre la atenció sanitària en els centres sanitaris privats (mútues) ara se’ls permeti que sigui la xarxa d’atenció primària pública hagi de cobrir i donar servei a el programa infància amb salut incloses les vacunacions, es a dir revisions pediàtriques recollides en el protocol i també les vacunes obligatòries? i el programa de seguiment de l’embaràs i els cribratges relacionats.

És evident que aquestes prestacions també les poden donar les mútues , si no era així en algunes d’elles, perquè el Departament de Salut no exigeix que les mútues MUFACE, MUGEJU i ISFAS tinguin aquestes prestacions a la seva cartera de serveis.

No sé , si ja heu entrat alguna pregunta al Parlament o a la comissió pertinent referent a aquest assumpte.

Espero la vostra resposta,

gràcies


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus