Movem Tortosa!

Per Movem Tortosa és fonamental permetre la participació de tots vosaltres en tot allò que té a veure amb la construcció de la nostra ciutat. Considerem que la transparència, l'accés a la informació i la possibilitat d'implicar-se són condicions necessàries per a un bon govern.

Per això us facilitem una nova eina, on podreu preguntar, proposar i opinar de tots aquells temes que us interessin. Nosaltres ens comprometem a tenir en compte totes les aportacions a l'hora de plantejar el futur projecte de ciutat.


Respostes0


Navega l'arxiu 0