En cua

  • Enviada: 2015-05-08 13:15:35
  • Per: Sergi
  • Presentada: 2015-05-12
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Medi Ambient
  • Comparteix:

Carrils bici

Fer carrils bici d'accés des de St. Pere i St. Pau i urbanitzacions de la zona de la Carretera que va Pont d’Armentera (Rolodat del Moro, Pins Manous, Els Hostalets, etc.), s’eliminaria molt trànsit que actualment col•lapsa l’entrada de la ciutat pel cementri. Suposo que s’haurien de coordinar els diferents ajuntaments implicats (Pallaresos, El Catllar, Tarragona). Cal tenir en compte també que hi ha molts ciclistes, corredors, senderistes que van per la zona de Mas Enric i que no tenen carrils segurs per accedir-hi. I com s'ha dit en alguna altra proposta, carrils bici per dins de Tarragona i parkings vigilats per bicis. Gràcies i endavant!


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus