En cua

  • Enviada: 2015-05-05 23:12:21
  • Per: Neus
  • Presentada: 2015-05-06
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Educació, cultura i esport
  • Comparteix:

llars d'infants municipal

s'hauria de dotar la ciutat de més places de llar d'infants municipals, sobretot al centre, perquè la poca oferta que hi ha, es troba als barris, i oferir-les a un preu raonable.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus