En cua

  • Enviada: 2015-05-05 00:31:08
  • Per: Pérez
  • Presentada: 2015-05-05
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Transparència i participació
  • Comparteix:

Programari lliure

Quines mesures planteja la vostra candidatura per introduir programari lliure (Linux) a l'ajuntament? Ajudaria a estalviar recursos malbaratats en programari sotmés a restriccions.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus