En cua

  • Enviada: 2015-04-30 14:48:45
  • Per: Jordi Pietx, Associació Aurora
  • Presentada: 2015-05-03
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Treball i Economia
  • Comparteix:

Desenvolupar criteris innovadors en l’extracció semi-manual de biomassa i millora dels boscos privats a l’entorn de l’Anella Verda de Tarragona.

Aquest projecte seria una veritable iniciativa d’R+D+i en l’economia verda forestal, permetria crear llocs de treball i definir criteris de millora i gestió forestal sostenible de la pineda de la plana litoral mediterrània, i contribuiria a millorar el valor paisatgístic i social dels boscos a l’entorn de l’Anella Verda de Tarragona. Tot plegat per reforçar aquest gran recurs local que és l'Anella Verda.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus