En cua

  • Enviada: 2015-04-30 14:47:10
  • Per: Jordi Pietx, Associació Aurora
  • Presentada: 2015-05-03
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Medi Ambient
  • Comparteix:

Un Departament de Medi Ambient dotat amb recursos i personal

Increment de recursos humans i dotació pressupostària al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, per a la conservació i millora dels espais naturals, i de l’entorn del TM de Tarragona. L'actual dotació de recursos es clarament insuficient per a un municipi de la mida de Tarragona.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus