En cua

  • Enviada: 2015-04-30 14:45:21
  • Per: Jordi Pietx, Associació Aurora
  • Presentada: 2015-05-03
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Medi Ambient
  • Comparteix:

Bus urbà gratuït o tarifa reduïda per als treballadors discapacitats dels centres especials de treball de Tarragona.

La majoria d’aquests treballadors reben el SMI i fan 10 viatges setmanals, la qual cosa els representa un cost important pel seu nivell d’ingressos. L'Empresa Municipal de Transport pot mostrar major sensibilitat social aplicant aquesta proposta que té un cost global baix.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus