En cua

  • Enviada: 2015-04-30 00:03:35
  • Per: Albert Pallarès
  • Presentada: 2015-05-03
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Medi Ambient
  • Comparteix:

...Una ciutat on anar en bicicleta sigui normal

La primera condició per a que els tarragonins puguin fer-la servir d'una forma segura és que els desplaçaments en bicicleta no impliqui riscos i estigui segregada o protegida de la circulació dels vehicles motoritzats. L’estructura física del nostre terme municipal amb 11 km de llargada permet que en moltes zones es pugui utilitzar àmpliament la bicicleta com a mitjà de transport i no només com una forma d’oci. Així és fácil crear itineraris en tot el front marítim des del port fins a les platges, al llarg del riu Francolí o entre els barris de Ponent. Garantir aparcaments segurs per a bicicletes en els principals serveis i zones educatives. Només així creixerà el seu ús.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus