En cua

  • Enviada: 2015-04-27 21:54:27
  • Per: Albert Pallarès
  • Presentada: 2015-04-28
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Medi Ambient
  • Comparteix:

Una ciutat que es connecta amb les altres ...

... amb un transport públic ràpid, econòmic i confortable L’àrea central del Camp de Tarragona, amb una población superior als 330.000 habitants, és comporta cada vegada més com un area metropolitana amb un gran nombre de desplaçaments diaris entre Tarragona les poblacions de la costa i la ciutat de Reus. L’actual divisió del transport urbà i interurbà entre el diferents termes municipals és absurda i ineficaç. L’Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona ha limitat la seva actuació en la integració tarifaria sense abordar la millora de la situació i la integració de tot el transport públic en una xarxa coordinada a tota la zona. Cal impulsar una xarxa de transport públic d’autobusos interurbans que potencií l’accés als centres de treball, educatius, sanitaris, de comunicació superant els límits municipals. Com exemple, l’ EMT ha de poder i arribar sense restriccions a l’aeroport o als diferents campus de la URV. L’actual sistema de bons per al bus i les tarifes integrades de l’ATM són molt millorables introduint el concepte de tarifació social que tingui present l’aplicació d’importants descomptes en funció de la situació econòmica de cada usuari. Cal ampliar la integració tarifària als serveis ferroviaris de rodalies i regionals fomentant la intermodalitat tren/bus.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus