En cua

  • Enviada: 2015-04-25 22:01:41
  • Per: maria
  • Presentada: 2015-04-26
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Treball i Economia
  • Comparteix:

Ocupació per a persones amb discapacitat

En les polítiques d'ocupació, tenir en compte les persones amb discapacitat. Servei de mediació laboral per a facilitar l'accés al món laboral a les persones amb discapacitats.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus