En cua

 • Enviada: 2015-04-05 17:36:29
 • Per: Anna
 • Presentada: 2015-04-06
 • Estat: En cua
 • Arxivat en: Medi Ambient
 • Comparteix:

programa electoral polítiques púbiques Libera

Libera! Proposta programa electoral de polítiques púbiques de protecció dels animals urbans de Tarragona i el seu terme municipal Introducció Les mesures de protecció d’aquests animals cal que es fonamentin en base a l'esterilització, desmotivació de la compra, foment de l’adopció, sanció, sensibilització i educació. Des d'ICV/EUiA-Tarragona, ens coordinem i assessorem per l'associació LiBERA!, organització per la defensa dels drets dels animals per a posar l'accent sobre la necessitat urgent que tenim com a societat de prendre decisions per un millor progrés moral i legislatiu. Propostes de programa electoral per les municipals de 2015: • Creació d'una Ordenança Municipal específica sobre Protecció Animal. • Reconversió de les parades que venen animals vius als mercats que s'instal·len al terme municipal. Prohibició de la venda d'animals a la via pública, tal i com dicta el DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Gats • Implantació efectiva del Projecte sobre colònies felines. • Creació d'un centre públic d'adopcions felines amb convenis de col·laboració amb les entitats animalistes. Gossos i gats Projectes públics per tal de fomentar les adopcions, en detriment de la compra venda: • L'assumpció d'un protocol de gestió de centres de recollida i acollida d’animals urbans, i que aquest sigui de compliment obligat per tots els centres de Tarragona i el seu terme municipal. Cal realitzar el preceptiu concurs públic per accedir a la gestió de la protectora. • Programes de formació obligatòria per aquelles persones i/o centres responsables d’animals. • La creació d'establiments públics d'adopcions. • Creació d'un carnet d'adoptant. Drets i deures, formació en la seva cura i característiques i primers auxilis. • Programa de recuperació per animals rescatats. • Programa de regulació i limitació de la compravenda d'animals de companyia. Incentius fiscals i ajuts pels comerços que formin part de la xarxa social del carnet d'adoptant. • Programa de control de la caça amb gossos. • Reservar espais a la Platja Llarga per a animals durant els mesos compresos entre l'abril i l'octubre (tot l'any). • Poder accedir amb animals als espais públics de l'administració i incentivar la seva admissió als establiments públics de titularitat privada. • Instal·lació de més papereres a la ciutat per tal que els responsables d'animals no hagin de recórrer grans distàncies per depositar els excrements. Efecte dissuasiu per l'incivisme i la brutícia urbana. Coloms • Projecte de Control ètic de la sobrepoblació de coloms, basat en la planificació de la natalitat mitjançant el mètode anticonceptiu i la instal·lació de colomers ecològics com a alternativa a les actuals i contraproduents matances. Programes socials, cívics i educatius • Mesures socials d'ajuda als animals i els seus responsables legals: creació d'una Unitat Mòbil d‘Esterilització (UME); creació d'un servei veterinari públic per a les persones amb carnet d'adoptant. • Programes educatius complementaris sobre el respecte i convivència amb la resta d'animals a escoles, instituts, URV i centres cívics • Les persones amb risc d'exclusió social i les dones maltractades, o les persones que viuen en residències per la tercera edat no podran ser discriminades als centres per fer- se acompanyar per un animal. Creació d'un espai amb pinso, aigua i una superfície neta. S'hauran d'habilitar aquests espais en tots els centres socials referits a les polítiques públiques de benestar social. • Difusió pública d'alternatives alimentàries ètiques i respectuoses amb els animals. Que en tots els menjadors educatius públics es contemplin les diferents opcions alimentàries existents a la nostra societat. Promoció del veganisme segons els dictàmens de la ONU i la FAO. Programes de control i seguretat • Creació d'un registre municipal de maltractadors d'animals. Les persones incloses quedaran incapacitades per tenir sota la seva responsabilitat a qualsevol animal viu. • Creació d'un grup especialitzat de policia de protecció animal dins les forces de seguretat municipal, amb formació especialitzada i específica per poder fer front als casos de maltractament animal. • Creació d'un cos civil format per dos agents de control que garanteixin el compliment estricte de l'ordenança municipal i del DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Provinent d'una entitat animalista professional i solvència demostrada en la defensa dels drets dels animals, amb capacitat per registrar les infraccions recollides a l'ordenança municipal i sancionar-les amb la col·laboració de les autoritats competents, coordinant l'àrea de protecció animal i sent l'enllaç entre la policia, l'administració i la ciutadania. Propostes de prohibicions • Prohibició de l'ús d'animals en espectacles, siguin tradicionals, o no, o atraccions al terme municipal. • Prohibició del transport d'animals vius des del Port de Tarragona amb destinació al nord d'Àfrica. Per a contactar-nos directament: Anna Carbonell: 649841043 Antoni Teixidó: 633500993


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui. • Resposta directa d'ICV-EUiA:
  Hola!
  Moltes gràcies per aquestes reflexions. Els nostres programes solen recollir de forma pròpia propostes d'aquest camp, i el municipal de Tarragona no serà una excepció.
  Inclourem aquests punts en el nostre debat i us farem arribar el redactat del nostre programa.
  Gràcies per ajudar-nos amb el programa per Tarragona!

comments powered by Disqus