En cua

  • Enviada: 2015-03-11 23:08:30
  • Per: carxofer
  • Presentada: 2015-03-12
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Medi ambient i territori
  • Comparteix:

Planificació de les xarxes de companyia

Aprofitar les reurbanitzacions dels carrers per a crear calaixos de formigó (túnels) sota les voreres, per on passin les xarxes de companyia (telecomunicacions, aigua, gas, electricitat). Els calaixos haurien d'anar coberts amb lloses de formigó i d'aquesta manera no caldria aixecar les voreres cada cop que hi ha una avaria, o un nou servei.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus