Acceptada

  • Enviada: 2015-03-07 17:08:36
  • Per: carxofer
  • Presentada: 2015-03-08
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Economia i Treball
  • Comparteix:

Oci i esport

Amb la fi de reduir el nivell de sorolls en el casc urbà i afavorir l'activitat econòmica del poble cladria fomentar les activitats de restauració, discoteques i bars musicals fora del nucli urbà, i traslladar-ho a la zona industrial, concretament als polígons industrials Fonollar Nord, Salas i Abat Oliva, polígons amb un clar descens d'activitats i d'altre banda molt degradats. La proximitat d'aquest polígons industrials amb la població afavoreixen l'obligtor canvi d'ús de la zona. Aquesta proximitat també afavoreix el trasllat del ciutadans. En el canvi d'ús fora interessant incorporar com a nou ús les activitats esportives (bolera, padel, gimnàs, etc.), i atraccions infantils.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-08 en sant boi en nom de carxofer


  • Resposta directa d'ICV-EUiA:
    Gràcies per participar en el procés de recollida de propostes pel nostre programa municipal. Cal una reactivació profunda del nostres polígon industrial per tal que sigui més atractiu i pugui acollir nova activitat econòmica industrial, fiançar l'actual i amb una normativa que sigui suficientment flexible per acollir altre tipus d'activitats com les que tu proposes.

comments powered by Disqus