En cua

  • Enviada: 2015-03-09 22:27:18
  • Per: AMPA Escola del Bosc
  • Presentada: 2015-03-11
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Educació i salut
  • Comparteix:

ACONSEGUIR EL MODEL INSTITUTS-ESCOLES

Creació de centres públics Institut-Escola, ja que suposaria una millora al sistema públic igualant l'oferta de la privada concertada


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus