En cua

  • Enviada: 2015-03-09 22:21:07
  • Per: AMPA ESCOLA DEL BOSC
  • Presentada: 2015-03-11
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Cultura i esport
  • Comparteix:

NO AL TANCAMENT D'AULES A L'ESCOLA PÚBLICA

L'escola h ade contribuir a pal.liar les desigualtats socials, atenent entre d'altres, a criteris d'equitat, d'escolarització plena, és a dir amb condicions que garanteixen l'èxit educatiu, o a proporcionar situacions i experiències d'aprenentatge que disminueixin la escletxa entre els i les alumnes de diferents nivells socioeconòmics. És IMPRESCINDIBLE potenciar i mantenir l¡escola pública com a oferta PRIORITÀRIA. l'AJUNTAMENT HA DE POSICIONAR-SE CLARAMENT AL COSTAT DELS SEUS CIUTACANS I DEFENSAR UNA ESCOLA PERA TOTES I TOTS, UNA ESCOLA PÚBLICA.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus