En cua

  • Enviada: 2015-03-05 12:59:17
  • Per: Javier Bautista
  • Presentada: 2015-03-05
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Medi ambient i espai públic
  • Comparteix:

Pla de voreres i carrers a TOTA la ciutat

A excepció del carrer Major i carrers adjacents, a la resta de Rubí l'estat de les voreres i de l'asfalt dels carrers és certament lamentable. I no només això sinò que molts son directament intransitables per persones amb cadira de rodes o persones amb cotxets de nens petits. Especialment greu es el cas de Can Oriol amb postes de telefonia i llum tallant el pas a voreres estretes i sense vorada. Crec que caldría fer una inversió molt forta a TOTS els "altres" barrirs de Rubí en aquest sentit.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus