En cua

  • Enviada: 2015-02-26 09:01:43
  • Per: Albert Cónsola
  • Presentada: 2015-02-26
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Medi ambient i espai públic
  • Comparteix:

Millora de la passera d'FGC

Per tal de millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els barris situats a les dues ribes de la riera es proposa la millora de la passera peatonal d'FGC sobre la riera. Es tracta d'un pont que utilitzem molts veïns/es de Can Fatjó, Sant Jordi Park, Font de la Via o Plana del Castell per anar/venir de l'estació. A més, també és utilitzada pels alumnes de l'IES Ducs de Montblanc/EOI i treballadors de la Continental, per exemple. Actualment, aquest pont és estret (no es poden creuar dos cotxets de bebè, una cadira de rodes hi passa amb dificultats, etc.) i no compleix la llei d'Accessibilitat. També presenta dèficits en les baranes (òxid i manca de fixació) i en el paviment (llisca amb la humitat provocant algunes caigudes). Les darreres notícies per part de l'Ajuntament corresponen a dues notes de premsa: http://www.rubi.cat/ca/noticies/una-passera-accessible-substituira-la-que?searchterm=passera (Desembre 2007) http://www.rubi.cat/ca/noticies/el-proces-dadjudicacio-de-les-obres-de-la-passera (Abril 2009) Però mai més se n'ha sapigut res més. Per tant, seria interessant poder incorporar aquesta millora en el programa electoral ( i que es compleixi). Cordialment, Albert Cónsola


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus