En cua

  • Enviada: 2015-02-13 13:18:01
  • Per: Cesk
  • Presentada: 2015-02-15
  • Estat: En cua
  • Comparteix:

Rubí amb Ulls d'Infants!!!

Programa permanent d'activitats, recursos, serveis, atenció de necessitats, escoles d'esports, entitats de lleure, qualitat dels centres educatius....pensats per i des de el món dels infants. Un tema transversal que ofereix identitat pròpia i sentiment de pertinença. Un concepte global que permet incidir en el creixement i felicitat dels infants,


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus