En cua

  • Enviada: 2015-02-13 13:11:25
  • Per: Jordi castells cortada
  • Presentada: 2015-02-15
  • Estat: En cua
  • Comparteix:

accesos,,movilitat i aparcament

jo tinc dues propostes,,, miloorar els accesos a les urbanitzacions de can Mir,, es a dir, trienels bamps innecesaris, i adecuant les voreres de la carretera de acces principal,, l'altre seria la de intentar millorar i aumentar les places de aparcament, pode construint un apacarcament tipus en vertical com a algunes ciutats americanes o tipus la terminal del aeroport, degut a que no hi ha mes terrenys, per ampliar en horitzontal, pero si en vertical,, quedi clar que han de ser places gratis, o amb limitacio horaia com las del escardivol o la estacio, ja que aixo facilitaría el poder baixar als comerços del poble ja que moltes vegades la gent acaba anant a centres comercials tipus Eroski per la facilitat de aparcament!


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus