En cua

  • Enviada: 2015-02-13 13:10:17
  • Per: Cesk
  • Presentada: 2015-02-15
  • Estat: En cua
  • Comparteix:

Ajuntament del segle XXI

Un Ajuntament amb una gestió modernitzada, amb criteris de gestió basats en la qualitat i el servei a la ciutadania, on les tecnologies de la informació i la comunicació estan al servei de la participació el treball col·laboratiu, eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics entre ciutadania i funcionariat. I una gestió global dels equipaments cívics i socials, la seva visualització, programació a nivell de ciutat i al servei de la inclusió social i el foment de la ciutadania.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus