En cua

  • Enviada: 2015-02-12 17:55:57
  • Per: Mariano García
  • Presentada: 2015-02-12
  • Estat: En cua
  • Comparteix:

millorem les persones-millorem la societat

Com una mesura per la inmersió en el món laboral: obligaria als organismes públics a tenir un mínim -máxim d'hores o persones en pràctiques. Aquestes persones farien pràctiques i podrien ampliar el seu curriculum. També se li podria donar un enfoc de voluntarisme en col.legis/casal d'avis/residències/aavv (canguratge-cura-animació-primes auxilis-cursos-masatges, etc.). Seria com a mesura de millora de societat-col.laboració-interrelació entre les persones de diferents edats i diferentes classes socials, i fariem millors persones i una societat millor.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus