En cua

  • Enviada: 2015-02-10 18:20:56
  • Per: Adela
  • Presentada: 2015-02-12
  • Estat: En cua
  • Comparteix:

Serveis Socials

Augmentareu el número d'educadors i treballadors socials? Tenim els mateixos que abans de la crisi i en el moment actual la demanda de la ciutadania és molt més elevada que abans


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus