Rebuda

 • Enviada: 2015-05-06 20:00:40
 • Per: Blanca Franc
 • Presentada: 2015-05-06
 • Estat: Rebuda
 • Arxivat en: Medi Ambient i Territori
 • Comparteix:

Pregunta sobre polítiques d'habitatge

Voldria saber quines són les vostres propostes en relació a l'habitatge públic protegit • Resposta directa d'ICV-EUiA:
  Les nostres propostes en relació a l’habitatge abasten diverses vessants.
  Pel que respecta a noves construccions d’habitatge protegit, ens comprometem a exigir a la Generalitat el compliment del conveni que va signar l’any 2005, mitjançant el qual es comprometia a construir 36 habitatges protegits al solar situat a la cruïlla Joan XIII – Olivé Gumà. Aquests habitatges es destinaran a lloguer social per a la gent gran.
  També tirarem endavant la construcció de 40 habitatges al solar de l’antiga Caserna de la Guàrdia civil, d’acord amb el projecte que es va aprovar abans de finalitzar el mandat anterior.
  Com a mesures per a obtenir més sòl per poder construir més habitatge protegit, tornarem a aprovar una nova proposta per al sector de l’Estampadora, ja que l’anterior proposta que vàrem aprovar en el mandat anterior, va ser anul•lada per una sentència judicial.
  Pel que fa referència a la xacra dels desnonaments, el nostre programa recull els següents compromisos: a)Posar en marxa les mesures previstes en les moltes mocions aprovades per l’Ajuntament a petició nostra i que el govern de CiU i ERC ha incomplert. b) Ampliar els recursos municipals adreçats al suport i l’orientació jurídica de les famílies que pateixen processos de desnonaments. c) Reforçar la intermediació municipal en els processos d’execució hipotecària. d) Aplicar recàrrecs en l’IBI als habitatges buits. e) Exigir les entitats financeres que posin al mercat els habitatges buits i, en cas de no fer-ho, sancionar-les exemplarment.
  I, pel que respecta a altres aspectes relacionats amb l’habitatge, ens comprometem a: a) Revisar el Pla Local d’Habitatge del Masnou, establint accions per posar especial atenció en les persones i famílies que han patit desnonaments o viuen en infrahabitatge, en la gent jove amb dificultats d’emancipació i en la gent gran amb manca d’autonomia. b) Donar un impuls a la Borsa per al lloguer social, creada en el mandat anterior i ignorada en l’actual. c) Atorgar ajuts per al pagament de l’IBI a les famílies del Masnou més vulnerables. d) Rebaixar la taxa i l’impost per la realització d’obres d’acondicionament d’habitatges per motiu de malaltia, minusvalidesa o edat avançada. e) Estudiar la possibilitat d’instal•lar ascensors en edificis vells i concedir ajuts per a aquestes instal•lacions

comments powered by Disqus