Acceptada

 • Enviada: 2015-03-14 11:39:51
 • Per: Lluís Millans Miró
 • Presentada: 2015-05-10
 • Estat: Acceptada
 • Arxivat en: Economia i Treball
 • Comparteix:

Regeneració política al Consistòri.

La primera proposta : Responsabilitat política de cada un dels Regidors.


 • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-05-10 en nom de Lluís Millans Miró


 • Resposta directa d'ICV-EUiA:
  Compromís de renovació per afavorir la regeneració participativa i democràtica i el canvi de persones en els càrrecs públics i del partit

  Durada dels càrrecs.?
  Els càrrecs públics d’ICV no podran superar el límit de tres mandats consecutius en un mateix càrrec, o el seu equivalent en anys. Els càrrecs polítics interns amb responsabilitats individualitzades estaran subjectes a la mateixa limitació de mandats que els càrrecs públics. El Consell Nacional podrà considerar excepcions, previ informe de la Comissió de Garanties i Qualitat Democràtica, atenent a necessitats organitzatives i polítiques.

  Assumpció de responsabilitats polítiques.
  ? Els càrrecs públics i interns d’ICV imputats formalment per causes de corrupció, així com per altres delictes contraris als principis fonamentals que defensa ICV, seran apartats de les seves responsabilitats dins del partit i se’ls exigirà abandonar el seu càrrec públic fins que es resolgui l’expedient. En cap cas podran ser candidats o candidates a qualsevol llista electoral mentre es mantingui aquesta imputació.
  ? El Consell Nacional, previ informe de la Comissió de Garanties i Qualitat Democràtica, serà l’òrgan encarregat de determinat si la imputació s’ajusta al cas contemplat en el punt anterior.
  ? L’assumpció de responsabilitats polítiques no pressuposa cap resultat condemnatori en l’àmbit judicial, però estableix un plus de responsabilitat entre aquelles persones amb càrrecs públics. ICV promourà les mesures necessàries per tal que, en cas que l'expedient judicial al càrrec públic o intern apartat de les seves responsabilitats resulti no condemnatori, hi hagi un rescabalament social i polític de la persona afectada.
  ? En funció de la gravetat del delicte s’iniciarà un expedient per valorar la possibilitat d’altres mesures, com ara la suspensió de militància o l’expulsió del partit.
  ? Renúncia a la condició d’aforat de tots els càrrecs públics que ostentin aquest dret.

comments powered by Disqus