Acceptada

  • Enviada: 2015-03-10 14:17:10
  • Per: Pere
  • Presentada: 2015-03-11
  • Estat: Acceptada
  • Comparteix:

Participació.

Cal lluitar contra la corrupció fent un codi ètic del bon govern i publicitar tots els contractes que té l'Ajuntament amb empreses privades, quin és l'import i quan acaben.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-11 en nom de Pere

comments powered by Disqus