Acceptada

  • Enviada: 2015-03-10 14:14:16
  • Per: Pep
  • Presentada: 2015-03-11
  • Estat: Acceptada
  • Comparteix:

Participació

Cal elaborar de forma consensuada amb la ciutadania un Pla de Mandat Municipal, un nou ROM i reglaments dels Consells municipals.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-11 en nom de Pep

comments powered by Disqus