Acceptada

  • Enviada: 2015-03-10 14:03:53
  • Presentada: 2015-03-11
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Seguretat ciutadana
  • Comparteix:

Seguretat, Racisme i Homofòbia

Cal relaborar o revisar els plans locals de seguretat, amb especial atenció a la violència masclista, la seguretat viària i la seguretat ciutadana. Creació d’un observatori antidiscriminació que reculli i doni suport a les denúncies per discriminació racista, homófoba o similar.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-11

comments powered by Disqus