Acceptada

  • Enviada: 2015-03-26 10:38:48
  • Per: ICV-EUiA Badalona
  • Presentada: 2015-03-26
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Medi Ambient i Territori
  • Comparteix:

PROPOSTES ICV-EUiA SOBRE LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

1- Revisar la política de compres municipal donant prioritat a l'abastament municipal pels mercats i productors locals. Suport a la distribució de xarxes locals aliments, així com les cooperatives de consum ecològic local. 2- Enfortir el comerç local, especialment l'alimentari i els productes de primera necessitat. Contribuir a la creació de xarxes locals de subministrament. 3- Crear bancs de terra per posar en contacte els propietaris de finques potencialment productives i les persones interessades en la producció hortícola que no disposen de terra, en coordinació amb l'oficina d'accés a la terra. 4- Promoure l'agricultura urbana a través de campanyes ambientals, cursos, incentius, cessió d' espais i equipaments agrícoles, donació de llavors, etc. Aprofitar finques no utilitzades ( públiques o privades) i terrats no privatius per a la creació d'horts urbans comunitaris. 5- Implementar sistemes de tractament de residus sòlids i aigües residuals que siguin sostenible i autosuficients. Aprofitar el residus del tractament de les aigües residuals per a l'agricultura, promoure plantes de compostatge de tots els residus orgànics que es produeixin en el municipi.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-26 per ICV-EUIA - MUNICIPAL en Badalona en nom de ICV-EUiA Badalona

comments powered by Disqus