Acceptada

  • Enviada: 2015-03-24 13:46:10
  • Per: ICV-EUiA Badalona
  • Presentada: 2015-03-24
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Medi Ambient i Territori
  • Comparteix:

PROPOSTES ICV-EUiA SOBRE ENERGIA

1. Promoure l'autosuficiència energètica del municipi. Analitzar les necessitats d'electricitat (i altres formes de consum d’energia) en el municipi i les fonts disponibles a nivell local: - Estudiar la creació d’empreses municipals d'electricitat amb l’objectiu de desplegar xarxes intel•ligents de distribució que fomentin la generació d’energia elèctrica per autoconsum i que els excedents s’aboquin a la xarxa, tant de llars com d’empreses o entitats - Potenciar les cooperatives de consumidors d’energia que fomenten la implicació dels seus usuaris sobre l’ús de l’energia. - Impulsar l'aplicabilitat dels models de calefacció de barris o districtes, per aprofitar en blocs d'habitatges i altres edificis, el calor residual dels processos de generació d'electricitat o de plantes de biomassa, segons la zona. - Fomentar la instal•lació de panells solars en els edificis, miniturbines eòliques i altres sistemes d'autosuficiència energètica, subvencionant la seva instal•lació o facilitant la concessió de crèdits. - Promoure la xarxa de bicicletes i automòbils elèctrics compartits. Facilitar sistemes d'intercanvi dels vehicles privats. Crear o ampliar l’estacionament annexos a les estacions d'autobús i tren per promoure que la gent es mogui entre poblacions per aquests mitjans. - Obligar als parkings comunitaris a disposar d’instal•lacions o preinsta•lacions de connexió per a vehicles elèctrics, donant línies de subvencions a la seva instal•lació finançades amb recàrrecs sobre l’impost de vehicles a combustible fòssils o l’IBI. - Afavorir fiscalment i contractualment a les empreses que faciliten el teletreball per evitar desplaçaments dels seus treballadors defora de la ciutat o que fan altres pràctiques mediambientals i socials responsables. 2. Elaborarem i tramitarem un pla especial d’implantació d’energies renovables com a continuïtat al realitzat en el mandat 2003-2007 ampliant-lo a la solar fotovoltaica, etc. 3. Implementarem un pla d’estalvi energètic en el marc de la lluita contra el canvi climàtic (fanals de baix consum, millores d’ancaments i aïllaments, automatització de la climatització, etc.). 4. Impulsarem la promoció de barris independents energèticament, com ja s'està fent a d’altres indrets europeus. 5. Millorar l'eficiència en el transport urbà i de mercaderies. Modificar el major nombre possible d'autobusos urbans perquè puguin funcionar amb combustibles alternatius. Avaluar la introducció de microbusos sota demanda complementari a línies permanents. Optimitzar la ruta de mercaderies d’entrada i sortida de la ciutat i dins la ciutat. 6. Impuls de la figura dels gestors energètics de barri, d’eix comercial i de polígon amb les funcions d’estudiar i identificar les possibilitats de millora en l’eficiència energètica dels diferents tipus d’immobles i en els hàbits de consum. L’objectiu és identificar aquelles inversions en eficiència que poden ser en primer lloc autofinançades pels propis estalvis. L’ajuntament incentivarà que aquestes inversions es realitzin mitjançant una política fiscal favorable (per exemple amb recàrrecs o bonificacions en l’IBI) o canvis en les ordenances. L’ajuntament crearà una base de dades d’empreses especialitzades i transparentarà els contractes d’eficiència energètica que faci per als seus propis equipaments.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-24 per ICV-EUIA - MUNICIPAL en Badalona en nom de ICV-EUiA Badalona

comments powered by Disqus