Acceptada

  • Enviada: 2015-03-24 13:34:21
  • Per: ICV-EUiA Badalona
  • Presentada: 2015-03-24
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Educació i Cultura
  • Comparteix:

PROPOSTES ICV-EUiA SOBRE FORMACIÓ

1. Aprofundirem en els Plans Locals de Formació Permanent. 2. Promocionarem els programes de formació i treball (escoles tallers, tallers ocupacionals, cases d’ofici). En aquest sentit, vetllarem pel correcte funcionament de programes de la Generalitat com el Suma’t, especialment per la tria d’empreses que garanteixin una formació capacitadora per les persones que hi formen part. 3. Establirem itineraris personals formatius a mode de cicle vital que permetin millorar les ràtios d’inserció laboral i de qualitat de l’ocupació. 4. Garantirem convenis amb el Departament d’Educació que assegurin instruments que permetin transferir i capitalitzar l’experiència professional i la formació ocupacional, que permetin crear itineraris de formació professional. Programa “Qualifica’t”. 5. Reivindiquem les dotacions per la qualitat i la quantitat de PQPIs i afavorirem els processos d’acreditació de l’ESO i el pas a cicles formatius. 6. Potenciar la formació professional dual entre tots els centres de cicles formatius i les empreses de la zona. Establir plataformes d’innovació a on els estudiants resolguin problemes i reptes reals de les empreses i administracions. 7. Impulsarem Plans formatius amb perspectiva de gènere. Programar i realitzar de formació ocupacional diversificada i continua tenint en compte la incorporació al mercat de treball de les dones de totes les edats, especialment d’aquelles amb baixes qualificacions i en edats amb major dificultats d’inserció al mercat laboral.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-24 per ICV-EUIA - MUNICIPAL en Badalona en nom de ICV-EUiA Badalona

comments powered by Disqus