Acceptada

  • Enviada: 2015-03-10 10:12:59
  • Per: Treballador BSA
  • Presentada: 2015-03-10
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Salut i Esport
  • Comparteix:

Proposta Salut Treballador de BSA

Tinc entès que a nivell municipal l’ajuntament ha deixat de tenir competències en quant a la promoció de salut, em sembla que hi ha llei de Salut pública que ha reordenat aquest àmbit amb la qual cosa l’ajuntament manté competències en prevenció però no en promoció de la salut. Així que els municipis hauran de delegar aquestes accions. El fet de tenir diferents proveïdors a Badalona , genera dificultats en coordinació i moltes vegades desigualtats en atenció . Nosaltres valorarem com a molt positiu que es pugui crear una agència de salut pública de Badalona que pugui millorar aquesta coordinació i aporti un pla d’acció unificat per tota la ciutat de Badalona . Integrant els tècnics municipals i diferents proveïdors en un pla de treball conjunt. L’atenció individual queda com fins ara però la ciutat guanyaria molt a nivell de salut pública . Això va alineat amb el document que es vol aprovar per injectar finançament extra a BSA tot i que es un pas més . Caldria treballar-ho més i potser a nivell “tècnic-polític” és complicat . Al mateix temps tenim que va alineat amb el projecte 3.4 del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015: “Integrar la salut pública i comunitària en el model assistencial”. I el punt 5.2 amb la idea d’estratificar la població i generar programes d’autocura . Destacar també l’aprovació per part del Govern, al gener del 2013, del nou decret 56/2013 de reestructuració del Departament de Salut on es prioritza la salut pública i comunitària i posa en valor la importància de la participació social i local en l’àmbit de la salut. En quan estructura seria molt coherent i penso que empoderaria a l’ajuntament en crear un model de ciutat saludable . Només es la meva proposta ,espero que us pugui aportar coses.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-10 en nom de Treballador BSA

comments powered by Disqus