Acceptada

  • Enviada: 2015-03-10 09:51:18
  • Per: Associació de Comerciants Badalona
  • Presentada: 2015-03-10
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Activitat Econòmica i Treball
  • Comparteix:

Propostes Associació de Comerciants Badalona

1- Ampliar el període de concessió de 25 anys a 40 i vincular aquest període de concessió a la persona jurídica que ostenta la llicència. 2- Promoure la creació del conveni col·lectiu dels paradistes. 3- Dur a terme una reforma transversal del mercat torner que contempli també la rehabilitació de l’entorn i la peatonalització de l’àrea. 4- Oferir més garanties als locals comercials, incloent-los en el programa d’intermediació i aval públic entre arrendataris i llogaters de la oficina del lloguer de Badalona. 5- Realitzar una diagnosi del mapa de comerç de la ciutat, a través d’un Pla d’Ordenació de Comerços Locals, i posar-la a disposició de les associacions de comerciants. Així com de tots aquells comerciants i/o emprenedors que a títol individual vulguin obrir un comerç a Badalona. 6- Serem molt més bel·ligerants en la supervisió de les llicències d’activitats dels comerços i el compliment de la legalitat contractual per part de tots els comerciants, per tal de des incentivar la competència deslleial. 7- Revisarem la regulació de les llicències d’activitats per a unificar aquelles que siguin possibles i reduir taxes innecessàries.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-10 per ICV-EUIA - MUNICIPAL en Badalona en nom de Associació de Comerciants Badalona

comments powered by Disqus