Acceptada

  • Enviada: 2015-03-10 09:32:25
  • Per: ICVBadalona
  • Presentada: 2015-03-10
  • PDF: Descarregar
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Salut i Esport
  • Comparteix:

PROPOSTES ICV-EUiA SOBRE SALUT

Considerant la Salut com aquella manera de viure, autònoma, solidaria i feliç. -no sols com l’absència de malalties. I afirmant que els “determinants socials” com el treball i les seves condicions, l’habitatge, l’educació, l’alimentació, el medi ambient, l’urbanisme, la cultura, els hàbits de conducta... seran els principals factors que definiran l’estat de salut d’una societat; proposem: 1- Estudiar la fusió de les dues empreses municipals BSA (Badalona Serveis assistencials) i l’IMSP (Institut Servei Municipal de Serveis Personals) per tal d’aplegar tots els serveis assistencials en una única empresa pública racionalitzant així els recursos destinats. 2- Tornar a establir la gratuïtat del servei de Tele Assistència Domiciliària i recuperarem la gestió directa del servei per part de BSA. 3- Promoure la prestació directa dels serveis externalitats per BSA. 4- Contractar a Badalona Serveis Assistencials un programa de foment de la salut comunitària permanent que serà anualment dotat econòmicament per l’Ajuntament en funció dels objectius acordats per les dues parts. 5- Impulsar un programa específic de prevenció i tractament dels problemes de salut mental causats directament per la pobresa i la crisi econòmica 6- Oferirem assistència per prevenir i tractar l’anomenat Síndrome d’Ulises telemàticament a aquelles persones de Badalona que s’han vist obligades a emigrar i presencialment per als immigrants instal·lats a la nostra ciutat. 7- Impulsar la Carta de serveis a la ciutadania com a garantia del dret a al salut. La ciutadania tindrà garantit per l’Ajuntament l’assessorament, l’acompanyament i el compromís d’atenció quan percebi que aquest dret bàsic no se li garanteix. 8- Compromís i defensa del sistema públic de salut, amb equitat en l'accés i de qualitat. Ens oposem a; el tancament i la reducció d'horaris dels CAPs, les privatitzacions de serveis, les excessives llistes d'espera i a la davallada en les condicions laborals i les retallades salarials. Els nostres ajuntaments estaran al costat de les demandes d’usuaris i plataformes davant les administracions autonòmiques, estatals i europees. En aquest sentit, apostem perquè la totalitat dels serveis d’assistència primària de la ciutat segueixin en mans d’empreses o institucions públiques, bé sigui ICS o BSA 9- Avaluació i informació de l’impacte de salut en totes les actuacions i mesures de l’administració i en els indicadors del municipi. El servei de salut municipal informarà i avaluarà tots els serveis municipals i coordinarà la comissió interna de l’administració en salut ; així com establirà les mesures que consideri per corregir els impactes de salut de tota l’activitat de la ciutat. 10- Sistema sanitari públic inclusiu. Garantirem l’empadronament de totes les persones i el seu accés al servei de salut sense exclusions. Tant per defensar el dret a l’accés universal a la sanitat, com per controlar l’epidemiologia i evitar un greuja en la salut comunitària. 11- Pel que fa a la diversitat i als drets sexuals i reproductius, implicarem el municipi en les campanyes promogudes pel Ministeri, la Generalitat i/o la Diputació de prevenció de la transmissió del VIH. Promourem espais públics i activitats relacionades amb la diversitat sexual i la prevenció de malalties de transmissió sexual. Donarem més suport institucional als actes de l’1 de Desembre (Dia Internacional de la Lluita contra la Sida) 12- Ajudarem a articular grups d’ajuda mútua per afrontar problemes comuns, tenint present les especificitats relacionades amb les patologies específiques relacionades amb desigualtats de gènere, la classe socioeconòmica, l’origen i l’edat. 13- Fomentaren la cultura d’una alimentació saludable, autòctona, amb productes de garantia d’origen i producció neta, i amb cadenes de distribució curta. 14- Desenvoluparem programes entorn les malalties mentals com l’anorèxia i la bulímia i l’obesitat patològica, que estaran a l’agenda prioritària. 15- Lluitar contra les plagues urbanes (rosegadors, insectes, aus, etc.) mitjançant mètodes de lluita integrada i l’ús de plaguicides: per part dels particulars en llurs domicilis i centres laborals, i per part de l’administració en tots els espais, equipaments i vials d’ús públic. Inspeccionar els establiments i serveis d’estètica i higiene personal, en tot allò referit a les manipulacions corporals, les micropuncions, pírcings i tatuatges, les aplicacions d’elements externs al cos humà i altres pràctiques de risc. 16- Ser molt actius en l’aplicació de les normatives de control de la contaminació atmosfèrica, química, lumínica i acústica per a la protecció de la salut. Especialment les relatives al trànsit i a la velocitat dels vehicles, a les normes industrials de producció i sanejament i a les activitats comercials i humanes productores de sorolls i radiacions. 17- Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en les propostes d’activitats d’educació per la salut, que es duen a terme als centres escolars. 18- Impulsar campanyes de prevenció dels accidents domèstics, molt especialment entre els veïns i les veïnes vinguts d’altres cultures i costums, i també entre el jovent, la gent gran i la gent que viu sola. 19- Promoure la prevenció dels accidents laborals, en especial entre nouvinguts/es i jovent, notificant a la Guàrdia Urbana per tal que aixequi acte de tots els possibles incompliments de la llei de prevenció de riscos laborals que pugui detectar mitjançant el control de les empreses. 20- Ajudarem la gent gran a envellir amb dignitat, la millor salut i qualitat de vida possibles, creant i promovent espais i serveis per a l’activitat psíquica i l’exercici físic, les activitats socials, culturals i solidàries tot intervenint directament o indirecta en la millora de les condicions d’accessibilitat arreu, en l’habitatge, en la mobilitat i en la prestació de serveis adequats al domicili 21- Potenciarem (amb els sistemes d’atenció sanitària, social i educativa) activitats adreçades a les famílies per tal de donar-los elements que millorin el creixement saludable dels seus fills/es, els seus estils de convivència, i conreu de valors humans, respecte i solidaritat, especialment en l’adolescència. 22- Impulsar el treball intersectorial en matèria d’alimentació, relacions afectives, esport, oci, ús de tecnologies i hàbits culturals 23- Promoure i assegurarem la participació de les persones i col·lectius a l’hora de determinar les prioritats que han de guiar l’acció comunitària en salut a Badalona. 24- Impulsar la creació de comissions de salut territorials als districtes per fer als usuaris i usuàries partícips de les decisions i la gestió dels seus equipaments assistencials


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-10 per ICV-EUIA - MUNICIPAL en Badalona en nom de ICVBadalona

comments powered by Disqus